Persondatapolitik

Ordblindetræning ApS ("Ordblindetræning", "vi", "os" eller "vores") er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Ved at benytte denne hjemmeside og vores service accepterer du, at Ordblindetræning behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside, samt relaterede service.

1. Oplysninger der indsamles

De personoplysninger, som Ordblindetræning indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din adresse og lignende identifikationsoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af Ordblindetrænings tjenester. Ordblindetræning indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse), for at levere den ydelse, som du efterspørger.

2. Formål for indsamling af oplysningerne

Ordblindetræning indsamler personoplysninger for at kunne lagre henvendelser, levere en given ydelse, tilmelde brugeren ønskede e-maillister og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og tjenester, såfremt der anmodes herom. Herudover indsamler Ordblindetræning personoplysninger til brug for interne undersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Vi giver altid mulighed for efterfølgende at angive, at man fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

3. Opbevaring af oplysninger

Ordblindetræning opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke personoplysningerne er indsamlet. De oplysninger, som vi indsamler om vores brugere, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Personoplysningerne lagres på servere i Irland udbudt af Heroku Inc. (Salesforce.com, Inc.) samt servere i Frankfurt udbudt af Google LLC.

I et enkelt tilfælde overføres de til og anvendes i et land uden for EØS. Denne overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere herom i 3.1 (Underleverandør af chatfunktionalitet).

3.1 Underleverandør af chatfunktionalitet

Vi benytter en underleverandør med hjemsted i USA til levering af chatfunktionalitet. Det betyder, at hvis du vælger at bruge chatfunktionen, kan data således blive overført til et land uden for EU/EØS-landene (tredjeland). Når personoplysninger overføres til et tredjeland, skal reglerne i persondatalovens § 27 være opfyldt. Overførsel af oplysninger til tredjeland kan ske på grundlag af EU-kommissionens standardkontrakter (EU Model Clause), som garanterer et sikkerhedsniveau på højde med reglerne inden for EU. Du kan læse mere om EU-kommissionens standardkontrakter på datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

De data, der kan blive overført, er indholdet i chat-samtalen mellem dig og vores kundecenter. Underleverandøren må alene opbevare, men naturligvis ikke læse, videregive eller på anden måde bruge denne data.

4. Adgang til oplysninger

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Ordblindetræning, samt selskaber tilhørende Ordblindetræning, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene vores kunder.

Vi ansætter løbende tredjeparter (andre virksomheder og personer) til at udføre visse opgaver på vores vegne. Disse parter kan kræve, at vi deler oplysninger med dem, for at kunne levere deres ydelse. Medmindre at vi informerer om andet, har vores leverandører ikke ret til at bruge de personlige oplysninger, vi deler med dem, ud over hvad der er nødvendigt for at hjælpe os. Vi kan endvidere videregive oplysninger, som vi med rimelighed mener er nødvendige for at overholde gældende lovgivning.

4.1 Køb og salg af aktiver

Vi kan vælge at købe eller sælge aktiver. I disse typer af transaktioner er kundeinformation typisk en af de forretningsmæssige aktiver, der overføres. Hvis vi (eller alle vores aktiver) erhverves, indgår konkurs eller går igennem en anden ændring af kontrol, vil personlige oplysninger være et af de aktiver, der overføres til eller erhverves af tredjepart. Du vil blive underrettet via e-mail og/eller ved en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside om enhver ændring i ejerskab eller brug af dine personlige oplysninger samt eventuelle valg, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger.

5. Dine rettigheder

5.1 Retten til adgang

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.

5.2 Retten til at overføre data

Når vi anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part.

5.3 Retten til at korrigere data

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

5.4 Retten til at slette data

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Ordblindetræning benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben ordre, som ikke er færdigbehandlet
 • Du har et økonomisk mellemværende med Ordblindetræning, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

5.5 Retten til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Ordblindetrænings retmæssige interesser. Ordblindetræning fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

5.6 Retten til at modsætte sig direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

5.7 Retten til begrænset anvendelse

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Ordblindetræning under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Ordblindetrænings retmæssige interesser, skal Ordblindetræning begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Ordblindetræning begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis Ordblindetræning ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende

5.8 Udøv dine rettigheder

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder.

6. Datasikkerhed

Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger

Når du besøger Ordblindetrænings websted, krypteres forbindelsen mellem dig og webstedet med en 256-bit Secure Sockets Layer ("SSL") kryptering og forskellige tredjeparts sikkerhedscertifikater, for at beskytte de oplysninger der sendes over serveren. Mens vi bestræber os på at beskytte privatlivets fred, kan ingen overførselsmetode over internettet garantere fuldstændig sikkerhed. Som følge heraf kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed til trods for at vi bruger kommercielt acceptable midler til beskyttelse af dine personlige oplysninger

7. Ændring og opdatering

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, og sådanne ændringer eller opdateringer vil blive offentliggjort i denne privatlivspolitik, på vores hjemmeside eller et andet sted, vi anser for passende, så du er informeret om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler de oplysninger, og under hvilke omstændigheder vi kan dele disse oplysninger. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi behandler personlige oplysninger, meddeler vi dig ved at sende en meddelelse på vores hjemmeside eller ved at sende dig en e-mail, før ændringen træder i kraft.

Persondatapolitikken er gældende fra d. 06.01.2022.