Professionel undervisning i engelsk

Ordblindetræning tilbyder professionel og målrettet undervisning i engelsk for børn og unge med ordblindhed (rød kategori i ordblindetesten) og børn og unge med usikker fonologisk kodning (gul kategori i ordblindetesten).

Bliv ringet op inden for 24 timer:

Undervisning med udgangspunkt i dit barn – ugekursusforløb i engelsk med mulighed for opfølgende mentorundervisning

Ordblindetræning er landets største private udbyder af ordblindeundervisning.

Vi underviser vores elever på ugekursusforløb i engelsk mandag-fredag kl. 9-14 med mulighed for efterfølgende mentorundervisning, fx en time om ugen, for at vedligeholde og konsolidere de lærte strategier.

Vores ugekurser i engelsk afvikles hele året, men kun på vores afdelinger i København, Odense, Esbjerg og Aarhus. Kurserne kan også rekvireres til afholdelse andre steder i landet ved min. 3 deltagere.

Undervisningen på vores ugekursusforløb foregår på små aldersinddelte hold. Vi underviser i engelsk fra 4. klassetrin og frem.

Vores mål er altid, at dit barn skal kunne vende tilbage til skolen med en nyvunden tro på sig selv og en erfaring om, at det nytter at arbejde målrettet med engelskfaget understøttet af relevante læse-skrive-teknologier.

Når barnet/den unge over en aftalt periode har arbejdet videre med de lærte strategier, vil det være muligt - efter behov - at deltage på et nyt ugekursusforløb i engelsk med henblik på at lære nye strategier inden for læsning, stavning, mundtlig og skriftlig kommunikation.

Forældrene forventes at deltage i undervisningen mandag morgen kl. 9-10.30, hvor de i et særskilt lokale får undervisning i de samme strategier som børnene. Hertil kommer 30 min. evalueringssamtale om torsdagen eller fredagen. Alle ugekurser afsluttes desuden med en udførlig skriftlig rapport.

Image Description

Ugekurserne afholdes på følgende lokationer

  • København, Egmont, Vognmagergade 11, 1148 København K.
  • Odense, Lumbyvej 11 D, 1. tv., 5000 Odense C.
  • Esbjerg, Hededammen 5, 6705 Esbjerg
  • Aarhus, Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J.

Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser.

Vores ugekurser i engelsk for børn og unge

Vores engelsk-indsatser til børn og unge følger 3 faser:

Image Description

Kortlægning af behov

Vi kortlægger dit barns faglige udfordringer og tilrettelægger vores undervisning, så den matcher.

Image Description

Forældreinformation

På kursets første dag tilbyder vi forældrene en introduktion til undervisningens grundlæggende principper, de strategier, som der arbejdes med, samt til læse-skrive-teknologiens muligheder.

Image Description

Evaluering

Kurset afsluttes med en evalueringssamtale, hvor vi gennemgår en udførlig skriftlig rapport, der beskriver dit barns arbejde og progression samt giver forslag til videre arbejde i hjemmet og på skolen.

Image Description

Undervisning ved landets fremmeste eksperter

Ordblindetræning er stiftet af landets fremmeste eksperter. Vi har mere end 12 års erfaring med at hjælpe målgruppen med at overkomme deres vanskeligheder, og undervisningen hos Ordblindetræning varetages altid af uddannede ordblindelærere eller læsevejledere. Underviserne er nøje udvalgt på baggrund af deres høje faglighed og personlige kompetencer, så mødet med Ordblindetræning altid er præget af professionalisme, dyb faglig indsigt og et positivt mindset, som styrker elevernes tro på egne evner.

Kursusindhold

Indholdet på ugekurset i engelsk er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i barnets aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning.

Vores forløb tager (ofte) udgangspunkt i læremidlet: ”Words” fra Alinea, der bygger på veldokumenterede fonologiske strategier, hvor eleverne systematisk støttes i at koble bogstav og lyd i ordlæsning og stavning.

I ”Words” arbejdes grundigt med engelske bogstavlyde og stavelsestyper. Det er netop via identifikation af de forskellige stavelsestyper, at eleverne lærer, hvordan vokalerne udtales, og herved bliver de bedre i stand til at læse og stave både kendte og ukendte ord på engelsk.

Ligesom i Ordblindetrænings egne udgivelser er den gennemgående støttestrategi i ”Words” den multisensoriske teknik, tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen.

Foruden ovenstående arbejder vi naturligvis også med grammatik, mundtlighed og skriftlig kommunikation – alt sammen naturligvis understøttet af de læse-skriveteknologiske værktøjer som fx tale til tekst og ordforslag på engelsk.

Det skal være sjovt at lære! Derfor inddrager vi også læringsspil og bevægelsesaktiviteter i engelskundervisningen – alt sammen for at sikre et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov.

Image Description

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Odense, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

En simpel pris for vores ugekurser i engelsk

...så vi kan fokusere på det vigtigste: at planlægge et unikt tilpasset forløb!

7.500 kr.

Per kursus

Prisen inkluderer:
  • 25 timers undervisning over fem dage
  • Prisvindende læremidler
  • Relevante undervisningsmaterialer
  • Udførlig skriftlig rapport
  • Fuld forplejning
Image Description

Online-opfølgning eller opfølgning ved privat mentor i hjemmet

Det er vigtigt, at de lærte strategier konsolideres mellem ugekurserne. Enten kan hjemmet selv understøtte opfølgningen, eller også kan der tilkøbes en mentor, som kan hjælpe hermed. Læs mere her om vores mentoropfølgning, som vi udbyder i samarbejde med GoTutor.

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere