Vi skaber et stærkt læringsfundament for børn, unge og voksne

Hos Ordblindetræning hjælper vi børn, unge og voksne med ordblindhed og usikker fonologisk kodning (svarende til gult resultat i ordblindetesten) til at få succes med læring.

Vi har specialiseret viden om ordblindhed og arbejder tæt med forældre, lærere og elever, som får brugbare værktøjer med videre.

Bag undervisningen står ordblindelærerne/læsevejlederne, Mikael Højbjerg, Thomas Mose og Henriette Neerholt, som alle har omfattende erfaring med målgruppen.

Bliv ringet op inden for 24 timer:

5.000+

Børn og unge hjulpet godt videre

325

Afholdte kurser på skoler

12

Kommunale partnerskaber

Undervisning i hele landet

Ordblindetræning er landets største private udbyder af ordblindeundervisning.

Vores kerneydelse er afholdelse af ugekurser på små aldersinddelte hold med mulighed for opfølgende mentorundervisning for:

  • Børn og unge med ordblindhed (svarende til rødt resultat i ordblindetesten)
  • Børn og unge med usikker fonologisk kodning (svarende til gult resultat i ordblindetesten)
  • Børn i indskolingen, som vurderes i risiko for ordblindhed (jf. ordblinderisikotesten)

Vores ugekurser for børn og unge afvikles hele året i følgende byer: København, Aarhus, Esbjerg og Odense. Ved min. tre deltagere kan vi også tilbyde forløbet i hele landet. Vi underviser mandag-fredag kl. 9-14.

Vores ugekursusforløb tilbydes også på skoleniveau, hvor vi - ud over at undervise børnene - også kan tilbyde forældreundervisning og kompetenceudvikling af personalet.

Vi underviser også voksne med ordblindhed på timebasis. Denne undervisning foregår altid en-til-en, da der er stor forskel på den enkeltes undervisningsbehov.

Kompetenceudvikling af fagprofessionelle udbydes i hele landet som dagskurser, som er åbne for tilmelding. Vi kommer også gerne på besøg på din skole, dit CFU, din kommune eller andre spændende steder. Vi tilbyder også længerevarende kompetenceudviklingsforløb, fx mhp. udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer.

Endelig udvikler vi i samarbejde med Alinea og Praxis landets bedste læremidler til undervisning af børn, unge og voksne med ordblindhed.

logo

sammen med

alinea logo
Image Description

En indsats, der virker

Ordblindetræning har i en årrække haft følgeforskning knyttet til indsatser i kommuner, og effekten af vores undervisning er derfor tydeligt dokumenteret.

I følgeforskningens rapport fremgår det bl.a., at ”på baggrund af de kvantitative og kvalitative data kan det konkluderes, at eleverne har udviklet deres skriftsproglige færdigheder. De kvantitative resultater viser, at eleverne har forbedret både deres stavning og ordafkodning umiddelbart efter det intensive læringsforløbs afslutning, og deres afkodning af nonsensord forbedres fortsat med mentorforløbet. Dette indikerer, at den grundlæggende færdighed (forbindelse af bogstav og lyd) i læsning og stavning fortsat forbedres, når eleverne har en mentor tilknyttet; de indlærte færdigheder ser ud til at blive konsolideret. Derudover har lærings-boost-forløbet og mentorforløbet tilsyneladende en positiv effekt på de ordblinde elevers generelle trivsel i skolen”.

Hos Ordblindetræning er vi stolte af at være den eneste private udbyder af ordblindeundervisning med dokumenteret effekt for eleverne.

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Odense, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

"Arbejdet med Ordblindetræning har virkelig gjort en forskel for vores elever. Man kan se, at de både på det personlige og det faglige plan har rykket sig rigtig meget"
Image Description

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere