Forretningsbetingelser

1. Generelt

Forretningsbetingelserne for Ordblindetræning Aps (herefter omtalt "Ordblindetræning") gælder for den undervisningsbistand og de øvrige varer og ydelser, som Ordblindetræning leverer til Kunden, medmindre andet er aftalt.

Ved køb af undervisning, øvrige varer og ydelser er Kunden bundet af forretningsbetingelserne. Kunden opfordres derfor til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

2. Kontaktinformationer

Ordblindetræning Aps

Sylvestervej 66, 6710 Esbjerg V, Danmark.

CVR: 35661859

Ordblindetræning kan kontaktes ved at sende en e-mail til [email protected].

Henvendelse vedr. kurser for fagpersoner kan ske telefonisk på 30 63 78 04. Henvendelser vedr. kurser for private kan ske telefonisk på 53 32 12 62. Vi har telefontid mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

3. Undervisning

Undervisningen forestås af uddannede ordblindetrænere/læsevejledere og bygger på et fagprofessionelt grundlag og mange års erfaringer med undervisning af ordblinde. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursist og dennes forudsætninger, og der kan løbende justeres i forløbet på baggrund af den enkelte kursists respons og trivsel.

Kendetegnende for vores undervisere og undervisningsassistenter underviser er, at de

  • brænder for området og er særligt motiverede for at hjælpe børn og unge
  • har stor pædagogisk og didaktisk knowhow
  • har gennemført og bestået vores Ordblindetrænings certificeringskursus
  • har ren straffe- og børneattest

4. Undervisning, privat

4.1 Afholdelse af undervisning - tid og sted

Undervisningsforløb, tidspunkt og sted planlægges af Ordblindetræning.

4.2 Undervisningsmateriale

Alt undervisningsmateriale, der anvendes i undervisningen, indgår i den samlede pris, og stilles til rådighed for kursisten ifm. afholdelsen af kurset.

4.3 Antal deltagere

4.3.1 Ugekursus, fysisk

Der skal være minimum 3 deltagere for at gennemføre et ugekursus.

4.3.1 Ugekursus, online

Der må være maksimalt 3 deltagere på et online ugekursus

4.4 Sygdom, anden forhindring i deltagelse eller udeblivelse

Sygdom skal meldes til Ordblindetræning senest kl. 8 på undervisningsdagen. Dette kan ske pr. telefon eller mail. Ved senere aflysning eller udeblivelse fra undervisning faktureres Kunden for en afholdt kursusdag/undervisningsgang.

Ved sygdom under kursus faktureres Kunden pr. antal deltagende kursusdage. De resterende dage kan efter nærmere aftale med Ordblindetræning afvikles på et senere tidspunkt/kursus.

4.5 Betaling

Kunden faktureres efter endt kursus. Faktura fremsendes pr. mail til den af kunden oplyste mailadresse. Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Leverandørens bankkonto senest 7 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Leverandøren udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum, hvorefter kravet tages til inkasso. Der påløber morarenter svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker. Leverandøren opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura fra Leverandørens side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor Leverandøren.

4.6 Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde den indgåede aftale jf. loven om distanceaftaler. Fortrydelsesfristen gælder i en periode på 14 dage og beregnes fra den dato, hvor ordren er bekræftet.

For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele Ordblindetræning beslutningen om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. Kontaktoplysninger findes i Forretningsbetingelser, afsnit 2: Kontaktoplysninger.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fortrydelsesretten ophører ved afholdt undervisning.

5. Undervisning, skole og kommune

5.1 Afholdelse af undervisning - tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges af Ordblindetræning, efter nærmere aftale med Kunden.

5.2 Undervisningsmateriale

Alt undervisningsmateriale, der anvendes i elevundervisningen i forbindelse med afholdelse af ugekurser, indgår i den samlede pris, og stilles til rådighed for kursisten.

5.3 Antal deltagere

5.3.1 Lærerkursus, fysisk eller online

Der skal være minimum 3 deltagere for at gennemføre et kursus. Til de fysiske kurser må der være op til 25 deltagere. På onlinekurser er der intet loft over antal deltagere.

5.3.2 Læringsforløb for elever, fysisk

Der skal være minimum 3 deltagere for at gennemføre et ugekursus.

5.4 Sygdom eller anden forhindring i deltagelse

Hvis en deltager er forhindret, kan Kunden lad en anden overtage pladsen.

5.5 Aflysning

Aflysning skal ske minimum 2 uger før kursets afholdelse. I dette tilfælde er skolen eller kommunen berettiget til 50% refusion af beløbet.

5.6 Betaling

Tilmeldingen er bindende, og Kunden hæfter for kursusgebyret. Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding.

Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Leverandørens bankkonto senest 10 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Leverandøren udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum, hvorefter kravet tages til inkasso. Der påløber morarenter svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker. Leverandøren opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura fra Leverandørens side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor Leverandøren. Medmindre andet aftales, afholdes bestilte arrangementer først efter kundens betaling. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.

6. ændringer af forretningsbetingelser

Ordblindetræning forbeholder sig retten til at ændre forretningsbetingelserne.

I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil kunderne blive informeret herom via e-mail. ændringen vil ligeledes fremgå af Ordblindetrænings hjemmeside.

7. øvrige bestemmelser

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst muligt omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

8. Copyright

Ordblindetræning er indehaver af copyright på alt materiale, alle billeder og design på hjemmesiden ordblindetræning.dk og andre hjemmesider, der kan sættes i forbindelse med Ordblindetræning. Dette indbefatter også e-mails og undervisningsmateriale. Ordblindetrænings logo må kun benyttes efter skriftlig tilladelse fra Ordblindetræning. Overtrædelse af vores copyrightpolitik vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på ordblindetræning.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel mv., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er også tilladt at tage digitale kopier til eget personligt brug eller til personligt brug for husstanden, altså typisk din ægtefælle og børn jf. ophavsretslovens 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse.

9. Persondata

For at kunne handle hos ordblindetræning, skal kunden som minimum oplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer kunden har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens § 10. Du kan læse mere om de persondataretlige betingelser i vores privatlivspolitik.

9.1 Cookies

Leverandøren benytter cookies for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Læs mere om hvilke cookies, der benyttes.

Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 07.02.2022.