Kom på kursus og bliv opdateret med ny viden

Savner du ny viden om ordblindhed, ordblindevenlig undervisning, LST, kunstig intelligens, læremidler ellers testning?

Så tilmeld dig et af vores kurser, hvor vi efteruddanner lærere, læsevejledere og andre fagpersoner i det nyeste inden for ordblindhed.

Bliv ringet op inden for 24 timer:

Et kursus, som tager afsæt i din virkelighed

Ordblindetrænings kurser tager afsæt i undervisernes virkelighed, og vi garanterer derfor, at du får viden og værktøjer med dig hjem, som du kan omsætte direkte i din hverdag. Hvert år holder vi kurser for mere end 1200 undervisere. Vores kurser bygger på:

 • En dyb faglighed, som er opbygget over mange år
 • Et indgående kendskab til skolernes udfordringer
 • Praksis, så det er nemt at implementere ny viden

Vi afholder løbende kurser i hele landet, som er åbne for tilmelding, men vi kommer også gerne på besøg på din skole eller i kommunen. Vi tilbyder også længerevarende kompetenceudviklingsforløb, fx mhp. udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer. Kontakt os for at høre nærmere.

Image Description

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere, ordblindelærere, læsevejledere/-konsulenter, seminarielærere m.fl., som arbejder professionelt med læsning. Det være sig i grundskolen, på VUC, AOF, UC, sprogskoler, ordblindeefterskoler og lignende.

Kursus med afsæt i læremidler

På kurset præsenteres læremidlerne Fingernemt, Ord, CampOrd og Fonologik, og det vises, hvordan elever – understøttet af den multisensoriske støttestrategi tapping – kan forbedre deres ordlæsning og stavning og få lettere ved at håndtere deres it-værktøjer (LST).

Kursets centrale indholdselementer er:

 • Konkrete eksempler på, hvordan læremidlerne kan implementeres
 • Gennemgang af principperne bag læremidlerne
 • Selv at prøve kræfter med læremidlerne, herunder tappeteknikken
 • At du efter kurset er i stand til at undervise med udgangspunkt i læremidlerne

Kommende kursus:

 • København - Torsdag d. 25. april 2024 kl. 10-14
 • Online - Onsdag d. 4. september 2024 kl. 13-16
Tilmeld dig

Priser

Ordblindetrænings kurser

Fysisk fremmøde, inkl. fuld forplejning

1.500 kr.
Onlinekursus

Deltag i kurset online

1.000 kr.
Image Description

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Faglærere er meget velkomne, da kurset handler om understøttelse af elever med ordblindhed i alle fag.

Kursus om ordblindhed, ordblindevenlig undervisning i alle fag, LST og kunstig intelligens

På kurset præsenteres den nyeste viden om ordblindhed og ordblindevenlig undervisning, og der stilles skarpt på, hvordan ordblinde børn og unge kan inkluderes og fastholdes i almenundervisningen.

Kursets centrale indholdselementer er:

 • Tilegnelse af hensigtsmæssige strategier til læseforståelse for børn og unge med ordblindhed
 • Understøttelse af børn og unge med ordblindhed i læsningens og skrivningens faser
 • It-værktøjer, der matcher den enkelte elevs behov
 • Understøttelse af børn og unges anvendelse af læse-skrive-teknologi
 • ChatGPT: Før, under og efter (didaktisk støtteskelet)

Kommende kursus:

 • København - Torsdag d. 29. august 2024 kl. 10-14
 • Online – Tirsdag d. 3. september 2024 kl. 13-16
Tilmeld dig

Priser

Ordblindetrænings kurser

Fysisk fremmøde, inkl. fuld forplejning

1.500 kr.
Onlinekursus

Deltag i kurset online

1.000 kr.
Image Description

Målgruppe: Dette kursus henvender sig til lærere, ordblindelærere, læsevejledere/-konsulenter, seminarielærere m.fl., som arbejder professionelt med læsning. Det være sig i grundskolen, på VUC, AOF, UC, sprogskoler, ordblindeefterskoler og lignende.

Kursus om opfølgning på ordblindetesten

På kurset ser vi nærmere på, hvordan man som lærer/læsevejleder på baggrund af relevante tests og individuelle elevhandleplaner kan tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs aktuelle forudsætninger for og færdigheder i læsning, stavning og skriftlig kommunikation.

Kursets centrale indholdselementer er:

 • Gennemgang af den nyeste viden om tests og handleplaner
 • Caseorienteret arbejde i små grupper
 • Afprøvning af relevante tests
 • Redskaber til at kunne identificere den enkelte elevs skriftsproglige vanskeligheder
 • Redskaber til at opstille en velbegrundet elevhandleplan, der løbende kan evalueres

Kommende kursus:

 • Online – Torsdag d. 5. september 2024 kl. 13-16
Tilmeld dig

Priser

Ordblindetrænings kurser

Fysisk fremmøde, inkl. fuld forplejning

1.500 kr.
Onlinekursus

Deltag i kurset online

1.000 kr.
Er du i tvivl?

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere