Læs med, og giv muligheden videre

Hjælp et barn godt på vej mod bedre indlæring og større trivsel med et sponsorat hos Ordblindetræning.

Hør mere om sponsorater:

Gør en forskel

Bliv sponsor for Ordblindetrænings lærings-boost-forløb for børn og unge.

Skriftsproget er i stort omfang indgangen til ny viden, kommunikation og aktivt medborgerskab i det moderne samfund. For mange af os er vejen igennem det allerede fra barndommen en ubesværet vane, mens det for andre af os er en mur, vi må have redskaber og hjælp til at bryde ned. Ordblindhed, som findes hos cirka 7% af befolkningen, er medfødt og blivende, men behøver ikke at være definerende for hvilke muligheder, vi har i livet – hvis redskaber og hjælp tilbydes i tide.

Børn med ordblindhed får langtfra altid de undervisningstilbud, deres forudsætninger kræver. De bliver hægtet af allerede i de tidligste klassetrins læse-/ stavetræning, og da sikre læsefærdigheder hurtigt bliver afgørende i forhold til opgaveforståelsen i de fleste skolefag, rammes de ikke kun i forhold til sprogfag, men også i forhold til f.eks. matematik og naturfag. Klasseundervisningen bliver nemt en arena for frustration, følelsen af nederlag og dalende selvtillid, og mange forlader i sidste ende folkeskolen med utilstrækkelige færdigheder, begrænsede uddannelsesvalg og en fremtid med øget social og økonomisk udsathed.

En tidlig indsats er afgørende for, at eleverne fastholder modet på egen læring og får de nødvendige strategier til at bryde deres handicap. Med mere end ti års erfaring er vi i dag Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning. Vi er specialiserede i at give børn på 1. – 9. klassetrin intensive ugekurser, hvor vi efter kortlægning af det enkelte barns udfordringer og behov arbejder målrettet med læsning, stavning og relevante læse-/skriveteknologier med det sigte, at barnet vender styrket tilbage til skolens undervisning. Det intensive kursus følges op af et forløb af seks måneders varighed, hvor de nyvundne færdigheder konsolideres. Mens børn fra ressourcerige familier ofte selv finder vej til vores kurser gennem forældrenes opsøgning og egenbetaling, står børn fra ressourcesvage familier imidlertid tilbage uden de samme tilbud, men med en dobbelt udsathed.

Vi mener, at alle børn, uanset deres sociale og økonomiske forhold, skal tilbydes de bedste vilkår for indlæring, trivsel og vækst og dermed for at udfolde deres potentiale i fremtiden. I en fælles fremtid med mangel på veluddannet arbejdskraft bør det ikke kun være en interesse for os, der er direkte berørte af ordblindhed, men for hele samfundet. Med et sponsorat hos Ordblindetræning giver du et barn fra en ressourcesvag familie den nødvendige, ekstra chance - til fællesskabets bedste.

I det følgende kan du se nogle priseksempler. Alle sponsorater er vigtige og værdsatte, uanset om du eller din virksomhed har mulighed for at give et enkelt ugekursus eller flere, en enkelt gang eller løbende. Kontakt os for at høre nærmere eller for at indgå en aftale.

Bronze

Kr. 8.000

Sølv

Kr. 16.000

Guld

Kr. 24.000

Platin

Over kr. 24.000

For hver kr. 8.000,- der sponsoreres støttes en elevs deltagelse i 6 måneder.

Image Description

Er du nysgerrig på vores undervisningsmaterialer?

Ordblindetræning udvikler både analoge og digitale læremidler til undervisning af ordblinde, som vi udgiver i samarbejde med forlagene Alinea, Praxis og Akademisk Forlag.

Vi har udviklet materialer til ordblinde børn, unge og voksne, hvor de arbejder med relevante strategier til læsning, stavning og anvendelsen af læse-skriveteknologi.

Se materialer til ordblinde