Professionel undervisning af ordblinde børn og unge

Læse- og skrivevanskeligheder kan være en udfordring for at opnå succes med læring, men med den rette støtte kan dit barn rykke sig langt.

Vi skræddersyr forløb til dit barn, og som forælder er du med hele vejen.

Bliv ringet op inden for 24 timer:

Undervisning med udgangspunkt i dit barn - ugekursusforløb med mulighed for opfølgende mentorundervisning

Ordblindetræning er landets største udbyder af ordblindeundervisning.

I mere end 10 år har vi hjulpet ordblinde børn og unge med at overkomme deres vanskeligheder, og vores mål er altid, at dit barn skal kunne vende tilbage til skolen med en nyvunden tro på sig selv og en erfaring om, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og læse-skrive-teknologi.

Vores ugekurser afvikles hver uge på vores afdelinger i København, Odense, Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Aalborg. Kurserne kan også rekvireres til afholdelse andre steder i landet ved min. 3 deltagere.

Undervisningen på vores ugekursusforløb foregår på små aldersinddelte hold mandag-fredag kl. 9-14. Vi underviser på alle grundskolens klassetrin.

Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser.

Vores ugekurser for ordblinde børn og unge

Vores ordblindeindsatser til børn og unge følger 3 faser:

Image Description

Kortlægning af behov

Vi kortlægger dit barns faglige udfordringer og tilrettelægger vores undervisning, så den matcher.

Image Description

Forældreinformation

På kursets første dag tilbyder vi forældrene en introduktion til undervisningens grundlæggende principper, de strategier, som der arbejdes med, samt til læse-skrive-teknologiens muligheder.

Image Description

Evaluering

Kurset afsluttes med en evalueringssamtale, hvor vi gennemgår en udførlig skriftlig rapport, der beskriver dit barns arbejde og progression samt giver forslag til videre arbejde i hjemmet og på skolen.

Image Description

Undervisning ved landets fremmeste eksperter

Ordblindetræning er stiftet af landets fremmeste eksperter. Vi har mere end 10 års erfaring med at hjælpe ordblinde børn og unge med at overkomme deres vanskeligheder, og undervisningen hos Ordblindetræning varetages altid af uddannede ordblindelærere eller læsevejledere.

Det er ofte børn og unge, som er testet i rød kategori i den tværgående ordblindetest, som deltager på vores ugekurser, men elever, der placeres i gul kategori (usikker fonologisk kodning) kan også med fordel deltage på kurset. Vi underviser også de yngste elever i indskolingen, fx ordblinderisikoelever, som har brug for et solidt læseløft.

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Svendborg, Odense, Aarhus, Aalborg og København, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

Prisvindende læremidler

Udgangspunktet for vores ugekurser er (ofte) Ordblindetrænings anmelderroste læse-stave-materialer "Fingernemt", "Ord" og "Fonologik", der bygger på veldokumenterede indsatsområder og strategier i ordblindeundervisning. Relevant læse-skrive-teknologi indgår som en naturlig del af undervisningen.

Det skal være sjovt at lære! Derfor inddrager vi læringsspil og bevægelsesaktiviteter – alt sammen for at sikre et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov.

Obs! Som beskrevet tager undervisningen udgangspunkt i den enkeltes aktuelle færdighedsniveau og behov for undervisning. Vi kan således fx også tilbyde eksamenstræning for de ældste elever eller etablere forløb, der har fokus på gode strategier til læseforståelse og skriftlig kommunikation.

Image Description
Image Description

Kom med på sommerskole 2023

Sommerskolen afvikles i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus, Aalborg, Odense og København.

 • Esbjerg: Uge 27
 • Aabenraa: Uge 28
 • Aarhus: Uge 29, uge 30
 • Aalborg: Uge 31
 • København: Uge 30, uge 31
 • Odense: Uge 28, uge 29

For 10. år i træk afholder Ordblindetræning sommerskole for børn og unge med ordblindhed. Kurset er et intensivt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb på små aldersinddelte hold.

En simpel pris

...så vi kan fokusere på det vigtigste: at planlægge et unikt tilpasset forløb!

6.900 kr.

Per kursus

Prisen inkluderer:
 • 25 timers undervisning over fem dage
 • Prisvindende læremidler
 • Relevante undervisningsmaterialer
 • Udførlig skriftlig rapport
 • Fuld forplejning
Image Description

Online-opfølgning eller opfølgning ved privat mentor i hjemmet

Efter et ugekursus skal barnet/den unge konsolideres i de lærte strategier, herunder fastholdes i de gode vaner med at anvende læse-skriveteknologien i hverdagen. Vores undervisere lægger sammen med forældrene en realistisk plan for den konsoliderende indsats. Planen kunne fx være 5-10 min. daglig træning i bogen Fonologik over en aftalt periode. Der er også mulighed for at få tilknyttet en onlinementor eller en privat mentor i hjemmet, som over en aftalt periode (typisk en time om ugen) hjælper barnet/den unge med at holde de lærte strategier ved lige.

(Online)undervisningen foregår typisk om eftermiddagen på hverdage

(Online)undervisningen er altså af konsoliderende karakter. Når barnet/den unge har afsluttet onlineundervisningen (eller har arbejdet videre med strategierne i skolen/hjemmet over en aftalt periode), vil det være muligt - efter behov - at deltage på et nyt ugekursusforløb med henblik på at lære nye strategier inden for læsning, stavning og skriftlig kommunikation.

Den konsoliderende undervisning udbydes i samarbejde med GoTutor, hvorfra vi har efteruddannet samtlige mentorer inden for ordblindeområdet.

Image Description

Opfølgning ved privat mentor

Konsoliderende undervisning udbudt i samarbejde med GoTutor

299 kr.

Per time

Prisen inkluderer:
 • En privat mentor
 • Relevante undervisningsmaterialer
Læs mere på gotutor.dk

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere