Professionel undervisning i dansk

Ordblindetræning tilbyder professionel og målrettet undervisning i dansk for:

 • Børn og unge med ordblindhed (svarende til rødt resultat i ordblindetesten)
 • Børn og unge med usikker fonologisk kodning (svarende til gult resultat i ordblindetesten)
 • Børn i indskolingen, som vurderes i risiko for ordblindhed (jf. ordblinderisikotesten)

Vores ugekurser afvikles hele året rundt. Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser. 


Bliv ringet op inden for 24 timer:

Undervisning med udgangspunkt i dit barn – ugekursusforløb med mulighed for opfølgende mentorundervisning

Ordblindetræning er landets største private udbyder af ordblindeundervisning.

Vi underviser vores elever på ugekursusforløb mandag-fredag kl. 9-14 med mulighed for efterfølgende mentorundervisning, fx en time om ugen, for at vedligeholde og konsolidere de lærte strategier.

Vores ugekurser afvikles hele året på vores afdelinger i København, Odense, Esbjerg, og Aarhus. Kurserne kan også rekvireres til afholdelse andre steder i landet ved min. 3 deltagere.

Undervisningen på vores ugekursusforløb foregår på små aldersinddelte hold. Vi underviser på alle grundskolens klassetrin.

Vores mål er altid, at dit barn skal kunne vende tilbage til skolen med en nyvunden tro på sig selv og en erfaring om, at det nytter at arbejde målrettet med læsning, stavning og relevante læse-skrive-teknologier.

Når barnet/den unge over en aftalt periode har arbejdet videre med de lærte strategier, vil det være muligt - efter behov - at deltage på et nyt ugekursusforløb med henblik på at lære nye strategier inden for læsning, stavning og skriftlig kommunikation.

Forældrene forventes at deltage i undervisningen mandag morgen kl. 9-10.30, hvor de i et særskilt lokale får undervisning i de samme strategier som børnene. Hertil kommer 30 min. evalueringssamtale om torsdagen eller fredagen. Alle ugekurser afsluttes desuden med en udførlig skriftlig rapport.

Image Description

Ugekurserne afholdes på følgende lokationer

 • København, Egmont, Vognmagergade 11, 1148 København K.
 • Odense, Lumbyvej 11 D, 1. tv., 5000 Odense C.
 • Esbjerg, Hededammen 5, 6705 Esbjerg
 • Aarhus, Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J.

Vores ugekurser afvikles hver uge året rundt. Kontakt os for at høre, hvornår vi har næste ledige pladser.

Vores ugekurser for børn og unge

Vores indsatser til børn og unge følger 3 faser:

Image Description

Kortlægning af behov

Vi kortlægger dit barns faglige udfordringer og tilrettelægger vores undervisning, så den matcher.

Image Description

Forældreinformation

På kursets første dag tilbyder vi forældrene en introduktion til undervisningens grundlæggende principper, de strategier, som der arbejdes med, samt til læse-skrive-teknologiens muligheder.

Image Description

Evaluering

Kurset afsluttes med en evalueringssamtale, hvor vi gennemgår en udførlig skriftlig rapport, der beskriver dit barns arbejde og progression samt giver forslag til videre arbejde i hjemmet og på skolen.

Image Description

Undervisning ved landets fremmeste eksperter

Ordblindetræning er stiftet af landets fremmeste eksperter. Vi har mere end 12 års erfaring med at hjælpe målgruppen med at overkomme deres vanskeligheder, og undervisningen hos Ordblindetræning varetages altid af uddannede ordblindelærere eller læsevejledere. Underviserne er nøje udvalgt på baggrund af deres høje faglighed og personlige kompetencer, så mødet med Ordblindetræning altid er præget af professionalisme, dyb faglig indsigt og et positivt mindset, som styrker elevernes tro på egne evner.

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Odense, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

Prisvindende læremidler - kursusindhold

Indholdet på ugekurset er individuelt tilrettelagt, hvor det primære fokus er, at det enkelte barn/den unge på sigt oplever at kunne mestre skoledagen og de faglige krav, der stilles. Undervisningen indeholder fonologisk træning og undervisning i brugen af LST (læse-skriveteknologier) koblet til funktionel brug. Der kan også undervises i læseforståelses- og skrivestrategier, eksamenstræning, engelsk mm., når det grundlæggende er på plads.

Udgangspunktet for ovenstående indsats er (ofte) vores anmelderroste læse-stave-materialer "Fingernemt", "Ord" og "Fonologik" samt portalen ”CampOrd”, der bygger på veldokumenterede indsatsområder og strategier i ordblindeundervisning. En gennemgående strategi i ovenstående læremidler er den multisensoriske støttestrategi, tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen.

Det skal være sjovt at lære! Derfor inddrager vi også læringsspil og bevægelsesaktiviteter – alt sammen for at sikre et positivt og afvekslende læringsmiljø, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov.

Image Description

En simpel pris for vores ugekurser

...så vi kan fokusere på det vigtigste: at planlægge et unikt tilpasset forløb!

7.500 kr.

Per kursus

Prisen inkluderer:
 • 25 timers undervisning over fem dage
 • Prisvindende læremidler
 • Relevante undervisningsmaterialer
 • Udførlig skriftlig rapport
 • Fuld forplejning
Image Description

Online-opfølgning eller opfølgning ved privat mentor i hjemmet

Det er vigtigt, at de lærte strategier konsolideres mellem ugekurserne. Enten kan hjemmet selv understøtte opfølgningen, eller også kan der tilkøbes en mentor, som kan hjælpe hermed. Læs mere her om vores mentoropfølgning, som vi udbyder i samarbejde med GoTutor.

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere