Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde – de tre mest anvendte læse-skriveteknologiske løsninger: AppWriter, IntoWords og CD-ORD

Ordforslag

Ordblinde har mulighed for at benytte ordforslag ved hjælp af programmerne AppWriter, IntoWords og CD-ORD. Ordforslag fungerer som en intelligent støtte i stavning. Når man begynder at skrive et ord, genereres en liste over forslag, som løbende opdaterer sig, idet man skriver mere. Hvis brugeren af et af programmerne skriver et ‘b’, vil listen indeholde ord som ‘blev’, ‘bliver’ og ‘bag’. Idet der tilføjes et ‘e’, vil listen opdatere sig og vise ord som ‘bedre’, ‘betyder’ og ‘bedst’. Hvis der fortsættes med et ‘g’, vil listen vise ord som ‘begyndte’, ‘begge’ og ‘begået’. På den måde spares energi, idet eleven kan vælge det rigtige ord uden at skulle huske eller stave sig hele vejen igennem. I brugen af ordforslag kan man også få foreslået næste ord, baseret på det allerede skrevne. Det vil sige, at programmet vurderer, hvilke ord det er mest sandsynligt, at brugeren leder efter.

Alternative forslag

Derudover skelner ordforslagslisterne mellem rigtigt stavede og alternative forslag. Alternative forslag forstås som forslag, hvor brugeren i forhold til retstavning har skrevet forkert, men i forhold til sproglydene helt eller næsten har ramt plet. Her accepteres forvekslinger mellem eksempelvis ‘g’ og ‘k’, da disse ofte lydligt er ens inde i ordene. På samme måde tager programmerne blandt andet højde for vokalforvekslinger i henhold til vokaltrapperne. Disse alternative forslag kan således hjælpe med at kompensere for et manglende overblik over komplekse staveregler, idet brugeren her kan nøjes med at skrive nøjagtigt de lyde, der kan høres i et givent ord. Ordet ‘klemme’ kan således findes frem ved at skrive ‘klæme’, ‘Ost’ kan findes frem ved at skrive ‘åst’, ligesom ‘chef’ kan findes frem ved at skrive ‘sjæf’.

Jokertegnet *

En anden vigtig funktion i brugen af ordforslag er jokertegnet (*). Ved hjælp af dette tegn kan man markere usikkerhed i ordets stavemåde. Ved hjælp af denne funktion kan det sikres, at programmet ikke ledes på vildspor. Et ord som ‘acceptabel’ kan findes frem ved at skrive ‘a*bel’. I det tilfælde kan det være, at brugeren har en god fornemmelse for både startbogstav og endelse, mens midterdelen bliver for komplekst, hvilket altså kan omgås. På tilsvarende vis kan de komplicerede lyde i ordet ‘sygeplejerske’ omgås, ved at skrive ‘s*ske’. Der kan også anvendes flere jokertegn i stavningen af et enkelt ord. Et længere ord som ‘mangfoldighed’ kan eksempelvis findes frem ved at skrive ‘m*f*d*’. På denne måde skabes mulighed for skrivning af ord, hvor der ellers er usikkerhed og manglende overblik over alle lydene.

Havelågen #

I forlængelsen af ovennævnte findes også havelågen eller hashtagget (#). Dette tegn markerer over for programmet, at brugeren er sikker på endelsen. Hvis man skriver ‘a*s’, foreslår programmet en række ord, der starter med ‘a’ og har et ‘s’ senere i ordet. Hvis man efterfølgende markerer sikkerhed på endelse og dermed tilføjer havelågen (‘a*s#), bliver der sorteret i listen, så alle forslagene slutter på et ‘s’, hvormed ord som ‘august’, ‘amerikansk’ og ‘afvist’ fjernes fra listen.

Fagordlister

Både AppWriter, IntoWords og CD-ORD giver desuden mulighed for at tilføje fagspecifikke ord. Dette drejer sig om ord, der sjældent benyttes i hverdagssproget, men i højere grad knytter sig til et bestemt fag. Et eksempel herpå kunne være ordet ‘trigonometri’ fra matematikkens verden. I den almindelige ordliste dukker ordet ikke op. Det bruges så sjældent, at det vil være forstyrrende i “hverdagslisten”. Hvis man skriver ‘tri’, vil den almindelige ordliste foreslå ord som ‘trist’, ‘Trine’ og ‘trives’. Hvis brugeren har aktiveret bestemte fagordlister fra matematik, vil ordet ‘trigonometri’ dukke op her.

Indtaling (tale til tekst)

Et andet vigtigt hjælpemiddel for ordblinde er brugen af tale-til-tekst. Der findes mange programmer, der indeholder denne mulighed. Det gælder blandt andet AppWriter og IntoWords, ligesom skriveprogrammer som Google Docs har funktionen. Derudover vil mange have funktionen som værktøj på deres computer, tablet eller telefon. Brugen af tale-til-tekst kan spare ordblinde en masse energi, idet der ikke bruges kræfter på den ofte krævende stavning. Det kræver naturligvis træning at nå til det punkt, hvor efterredigering af den indtalte tekst er minimal. Ikke desto mindre kan funktionen åbne muligheder, lette det skriftlige arbejde betydeligt og i højere grad muliggøre brugen af mere komplekse ord og skriftlige formuleringer end ved skrivning med tastatur. Teknologien kan benyttes i alle opgavesammenhænge undtagen retskrivning (og her afgrænset til prøven i retskrivning for 9. klasse).

Oplæsning

Ordblinde har mange muligheder for at få læst tekst højt. AppWriter, IntoWords og CD-ORD giver muligheder for at få læst op i dokumenter og andre tekster ved let markering. Begge programmer har også en såkaldt udklipslæser, der kan scanne et markeret område af et billede for tekst.

Ordblinde har derudover adgang til Nota, som foruden et bredt udvalg af lydbøger giver adgang til skolebøger som pdf, der efterfølgende kan åbnes i og oplæses via eksempelvis AppWriter, IntoWords og CD-ORD.


Indlæg af:

Kasper Hall, cand.mag. og underviser ved Ordblindetræning.