Om initiativtagerne og det teoretiske udgangspunkt for forløbet

I det følgende kan du læse mere om Mikael Højbjerg og Thomas Mose, Ordblindetræning, og Mahmoud Zamzam, FRESH Academy, som sammen har udviklet forløbet. Du kan også læse mere om vores vision, mission og faglige udgangspunkt for FRESH Education.

Bliv ringet op inden for 24 timer:

Mikael Højbjerg og Thomas Mose, Ordblindetræning

Thomas Mose og Mikael Højbjerg, begge udd. folkeskolelærere, ordblindelærere/læsevejledere samt cand.pæd. i didaktik (dansk), er stiftere af Ordblindetræning. Via Ordblindetræning har de over de seneste år haft mange elever i skolevægringsproblematikker på ugekursusforløb med efterfølgende mentoring. En målgruppe, som de virkelig brænder for, og som har brug for en særligt tilrettelagt indsats – ofte over længere tid.

Ordblindetræning har tidligere gennemført store fondsstøttede projekter, bl.a. et treårigt puljefinansieret projekt for Egmont Fonden, hvor konceptet: ”Kommunale læringsforløb for elever med ordblindhed fra udsatte familier” blev udviklet (i alt 1.200 deltagende elever i 8 kommuner). Et forløb, der opnåede virkelig gode resultater ift. elevernes faglige/personlige trivsel, og som arbejdede ind i den enkelte kommune med henblik på, at kommunen selv kunne overtage projektet.

Herudover er udvikling af undervisningsmaterialer en stor del af Ordblindetrænings arbejdsområde. Ordblindetræning står fx bag det anmelderroste læse-stavemateriale, ”Ord”, der også vandt Alineas læremiddelpris 2018.

Herudover har Ordblindetræning på Praxis udgivet det digitale læremiddel, Skriv med LST, der både henvender sig til eleverne på EUD og FGU. 
Endelig har Ordblindetræning i samarbejde med Skive Kommune udviklet et didaktisk LST-kørekort til grundskolen – støttet af UVM.

Image Description
Image Description

Mahmoud Zamzam, FRESH Academy

Mahmoud Zamzam står bag FRESH Academy, en nystartet socialøkonomisk virksomhed, som er en blæksprutteorganisation inden for arbejdet med skoleudvikling og -trivsel. Mahmoud Zamzam har stor erfaring med målgruppen, bl.a. via sin ansættelse hos Esbjerg Ungdomsskole.
Mahmoud Zamzam, der er tidligere sælger og i dag uddannet folkeskolelærer med en PD i ledelse, er en efterspurgt foredragsholder inden for området, ligesom han også er nået bredt ud med sin bogudgivelse: "Hej, du taler med Mark…Moud”. En udgivelse, som overvejende har som ærinde at give nogle hjertevarme bud på, hvad der er vigtigt i livet og i vores omgang med hinanden. Mahomoud Zamzams arbejdsliv udspringer af en dyb passion for forandring og en stærk tro på, at hver enkelt person har potentiale til at trives og skabe positive forandringer i deres liv. Mahmoud Zamzam har levet hele sit liv med dobbelt kulturel identitet, og han har oplevet, at nogle folk har haft faste idéer om ham på grund af hans baggrund. Det har drevet ham til at skabe FRESH Academy, hvor disse udfordringer kan omdannes til muligheder. For ham er FRESH Academy en måde at give tilbage til samfundet og skabe et kraftfuldt rum, hvor børn og unge kan trives og blomstre i et miljø præget af fællesskab, positivitet og personlig udvikling.

Begge organisationer har altså med ovenstående baggrund og det fælles udviklede koncept, FRESH Education, stort mod på og lyst til at arbejde koncentreret med elever, som af forskellige grunde ikke passer skolegangen. Vi erkender fuldt ud kompleksiteten i opgaven og er ydmyge over for den, men vi er samtidig overbeviste om, at vi med vores omfattende erfaring, faglighed, lyst og evne til at inddrage nye tilgange kan være med til at gøre en positiv forskel for mange børn og familier.

Vision

FRESH Educations vision er at skabe et miljø, hvor børn og unge kan opbygge sunde fællesskaber, etablere positive relationer, engagere sig aktivt og entusiastisk, samarbejde konstruktivt og skabe harmoni og balance i interaktionen.

Image Description

Mission

FRESH Educations mission er at opnå denne vision ved at:

Image Description

Fremme fællesskab: FRESH lægger vægt på betydningen af at opbygge og styrke sunde fællesskaber. Det handler om at skabe et inkluderende og sammenhængende miljø, hvor mennesker føler sig forbundet, støttet og værdsat. Et stærkt fællesskab giver mulighed for samhørighed, deling og gensidig afhængighed.

Image Description

Udvikle positive relationer: FRESH ønsker at etablere og forbedre positive relationer mellem mennesker. Det indebærer at opbygge tillid, respekt og empati og at skabe en åben og konstruktiv kommunikation. Gennem positive relationer kan mennesker støtte hinanden, udveksle ideer og skabe en følelse af samhørighed.

Image Description

Stimulere engagement: FRESH ønsker at fremme aktiv og engageret deltagelse. Det handler om at motivere og inspirere mennesker til at deltage aktivt, bidrage med deres ideer og ressourcer og opnå en følelse af formål og tilhørsforhold. Engagement skaber energi, motivation og en følelse af ejerskab.

Image Description

Fremme samarbejde: FRESH ser samarbejde som en essentiel komponent. Det handler om at skabe en kultur, hvor mennesker kan arbejde sammen, udveksle viden og ressourcer, lytte til hinanden og finde fælles løsninger. Samarbejde styrker effektiviteten, kreativiteten og innovationen i et fællesskab.

Image Description

Skabe harmoni: FRESH sigter mod at skabe harmoni og balance i interaktionen mellem mennesker. Det indebærer at håndtere konflikter konstruktivt, fremme gensidig forståelse og værdsætte mangfoldighed. Harmoni skaber et miljø præget af trivsel, tillid og velvære.

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Odense, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

Menneskesyn

FRESH Educations menneskesyn bygger på FRESH-selvudviklingsmodellen, en udvikling af TGRGTRRGT-modellen af Mahmoud Zamzam, der bygger på personlig vækst. Modellen centreres om begrebet "mod", der kickstarter personlig udvikling. Modellen består af tre nøgleelementer:

Tro: Modet fører til en tro på ens egne evner og potentiale for vækst.

Ro: Troen skaber indre ro, hvilket omfatter selvaccept og selvbevidsthed.

Gro: Tro og ro driver væksten, hvor man stræber efter kontinuerlig forbedring og opnåelse af ens fulde potentiale.

Faktorer som selvrespekt, selvaccept og selvpleje støtter disse indre elementer.

For at styrke "tro" er "selvrespekt" og "selvtillid" nødvendige. Disse to aspekter danner fundamentet for troen på ens egne evner og muligheder.

For at opnå "ro" spiller "selvaccept" og "selvbevidsthed" en afgørende rolle. At omfavne sig selv, som man er og være bevidst om ens indre tilstand, fremmer indre harmoni.

For at fremme "gro" er "selvstændighed" og "selvpleje" afgørende. Kapaciteten til at træffe autonome beslutninger og samtidig tage ansvar for egen trivsel fremmer en kontinuerlig udviklingsproces.

FRESH's model er en manifestation af vores menneskesyn, der fokuserer på balanceret vækst. Modellen understreger vigtigheden af at starte med mod; det handler om at blive motiveret til at komme ud af sin komfortzone, så man kan tro, ro og gro, hvor også faktorer som selvrespekt, selvaccept og selvpleje understøtter denne udviklingsrejse.

Image Description
Image Description

Opsummeret indsats

Her ses en, ikke nødvendigvis fyldestgørende, opsummeret indsats, da alle forløb vil være individuelle og afhænge af det enkelte barn.

For barnet/den unge:

 • Personlig mentoring
 • Opbygning af sunde spisevaner, fx gennem fælles morgenmad
 • Undervisning - Lyst til læring (Dansk/Matematik) - nye læringsveje.
 • Personlig udvikling
 • Forskellige aktiviteter, fx fritids- og samfundsnyttige aktiviteter
 • Screening, læsetest, kognitiv test
 • Samtaler med psykolog (samarbejde med tilknyttet skolepsykolog)
 • Besøg på skole
 • Hjælp til indslusning i skole

For forældrene/værge:

 • Møder/samtaler efter behov
 • Psykologsamtaler til familien (samarbejde med tilknyttet skolepsykolog)
 • Tæt samarbejde

For skole/kommune:

 • Et tæt samarbejde med FRESH Education
 • Status (skriftlig evaluering)
 • Indslusningsplan for barn til skole
 • Støttende for skole under indslusning til skole
 • Evaluering af samlet indsats

Kontakt os for et skræddersyet forløb!

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere