FRESH Education – vi starter på en FRESH!

Med forløbet FRESH Education (udviklet af Mahmoud Zamzam, FRESH Academy – i samarbejde med Thomas Mose og Mikael Højbjerg, Ordblindetræning) tilbyder vi skræddersyet hjælp til børn og unge med problematisk skolefravær/skolevægringsproblematikker.

Bliv ringet op inden for 24 timer:

FRESH Education – vi starter på en FRESH!

Med forløbet FRESH Education (udviklet af Mahmoud Zamzam, FRESH Academy – i samarbejde med Thomas Mose og Mikael Højbjerg, Ordblindetræning) tilbyder vi skræddersyet hjælp til børn og unge med problematisk skolefravær/skolevægringsproblematikker.

Forløbet forener begge organisationers spidskompetencer – til gavn for en udsat målgruppe! Ordblindetræning har årelang undervisningserfaring og veldokumenterede resultater inden for undervisning. På samme vis bringer FRESH Academy en værdifuld ekspertise med sig, især inden for mentoring og trivsel.

Forløbet udspringer af en dyb passion for forandring og en stærk tro på, at alle mennesker har potentiale til at trives og skabe positive forandringer i deres liv.

OBS! Dette forløb er uafhængigt af Ordblindetrænings øvrige ydelser og henvender sig altså ikke kun til elever i skriftsproglige vanskeligheder.

Læs mere om initiativet
Image Description
Image Description

Målgruppe

Forløbet tilbydes i hele landet og henvender sig til:

  • Børn og unge i grundskolen (alle klassetrin)
  • Unge og voksne, som har haft en problematisk skolegang, og som har behov for hjælp og støtte til at blive klar til uddannelse/job.

Forløbet tilbydes både en-til-en, som aldersinddelt gruppeundervisning eller som en kombination af begge.

Forløb

Deltagerne er kendetegnet ved at have (haft) vanskeligheder med at følge en almindelig skolegang. De oplever skolevægring af forskellige årsager, herunder fx stress, skole-relateret angst, mobning eller personlige problemer. Nogle elever med diagnoser som autisme eller ADHD kan også have specifikke udfordringer, der påvirker deres skolegang og kan føre til skolevægring.

Med forløbet FRESH Education starter vi på en FRESH! Ved at identificere rodårsagen til problemet og efterfølgende arbejde målrettet på at minimere de barrierer, som deltageren oplever, er det vores erfaring, at det er muligt finde veje tilbage til (gradvist) at genoptage ordinær skolegang.

Målet er altid, at deltageren genfinder skoleglæden og efter endt forløb er i stand til at genoptage sin skolegang.

Image Description

Faser i forløbet

FRESH Education-forløbet afvikles som udgangspunkt trinbaseret. I det følgende ses en vejledende beskrivelse af forløbet, der naturligvis tilpasses deltagerens individuelle behov og handleplan.

Image Description

Fase 1 – forberedelse

I starten fokuserer vi på at finde årsagen til, at barnet ikke kommer i skole. Med den viden udarbejder vi en individuel handleplan.

Vi lægger ikke vægt på varighed af forløbet hos os, da vi ved, at det vil variere fra barn til barn, alt efter hvordan barnet gennemgår faserne.

I fase 1 undersøger vi, om tidligere personer fra kommunen, der har været involveret med barnet, stadig er relevante at have med (hvis det er muligt). Dette for at bygge videre på de positive relationer, barnet allerede har. Disse relationer kender barnet og kan være meget vigtige, når vi udarbejder handleplanen.

Image Description

Fase 2 – relation

Vi opstarter forløbet med barnet og har stort fokus på at få dannet en god og bærende relation.

Opstarten kan foregå i vores lokaler, men også i hjemmet. For nogle børn vil det være grænseoverskridende at møde op et nyt sted, hvorfor barnets hjemlige rammer kan være en mulighed i opstarten. Vi vil gerne undgå et være et nyt forstyrrende element, men i stedet gøre alt for at virke som en god hjælpende hånd fra start.

I fase 2 handler det ikke nødvendigvis om skolefag og -undervisning, men mere om andre aktiviteter, som barnet kan lide. Vi lærer, hvor meget barnet kan håndtere, og hvordan det reagerer. Vi har vigtige samtaler om, hvorfor skolen er svær, og hvordan vi kan hjælpe barnet med at vende.

Image Description

Fase 3 – adfærdsændring

I fase 3 begynder vi at udfordre barnet mere. Nu er det mere trygt at komme til vores lokaler, hvor en mere normal, men stadig anderledes hverdag, end barnet hidtil har været vant til, finder sted.

Der kan være brug for samtaler med en psykolog for at arbejde med årsagerne til de skoleproblemer, barnet har. Derfor samarbejder FRESH Education gerne med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Image Description

Fase 4 - indarbejdelse af gode vaner

I fase 4 er barnet mere komfortabel med FRESH Education-forløbet, og hverdagen med den fastlagte struktur går sin gang.

Nu begynder vi at arbejde med gode vaner. Vi fokuserer på fremtiden og forbinder positive følelser med at tale om, hvad der venter.

Selvom der stadig kan være tvivl og personlige udfordringer, er målet at skabe positiv forbindelse til fremtiden og det, der venter.

Det er en periode, hvor trangen til gamle, dårlige vaner stadig kan opstå.

Det kræver en ihærdig indsats at bevare troen på, at tingene kan ændre sig, og at handleplanen kan lykkes.

I denne fase skal vi være særligt opmærksomme på, om barnet begynder at falde tilbage eller stagnerer.

Image Description

Fase 5 – overlevering

I fase 5 fokuserer vi på at afslutte forløbet og hjælpe deltageren med at starte i skole igen. Opstarten tilpasses barnets behov og kan ske i trin, enten på deres nuværende skole eller en ny skole.

Vi vil sikre os, at der foregår en god overlevering til barnets kommende undervisere. Dette skal gøres i et samarbejde med FRESH Education og personale og skoleleder på den pågældende skole, hvor barnet ønsker/det er hensigtsmæssigt at starte op mod en normaliseret skolegang.

Image Description

Fase 6 – efterværn

I fase 6 er barnet på vej tilbage til en mere normal skolegang.

Det bliver en overgangstid, hvor det kan være udfordrende for barnet at vende tilbage til skolen. Starten bliver sandsynligvis gradvis og aftales mellem FRESH Education, skolelederen og forældre/værger. Vi vil fortsat støtte barnet, og vi stopper først vores tætte opfølgning, når barnet føler sig trygt og klar til skolen igen.

Dagene i skolen vil for det meste være positive, men der kan også være dage, hvor barnet har svært ved at komme afsted. Her vil FRESH Education stadig være til rådighed som støtte, både for barnet, forældre/værger og skolen, så vi sammen kan fortsætte den målrettede indsats.

Danmarks største udbyder af ordblindeundervisning

Vi har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Odense, men underviser i hele landet.

Bliv ringet op

Vi står altid til rådighed, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning.

Eller send os en e-mail: [email protected].

Daglige aktiviteter

Herunder et vejledende indblik i de daglige aktiviteter, som de kan se ud hos FRESH Education, da alt er individuelt tilrettelagt og løbende justeret for det enkelte barn.

Tjek ind

Hver dag begynder vi med at sige pænt goddag og tjekke ind. Barnet bruger en Smiley-ordning eller Tommeltot-barometer for at vise sit humør, så vi ved, hvordan vi skal starte dagen. Dette åbner op for samtaler om, hvorfor dagen er god eller mindre god, og hvad der kan ændres for at gøre den (endnu) bedre.

Morgenmad

I vores lokaler vil vi sammen spise en god og sund morgenmad, som vi laver sammen med barnet. Foruden at skabe forbedret lærings- og koncentrationsevne vil morgenmaden også være et bærende element for gode snakke.

Herunder ligger også opbygning af viden om vigtigheden af at indtage korrekt kost.

Lyst til læring (Dansk, matematik)

Det handler om at skabe Lyst til læring for barnet. Vi vil have fokus på nye måder at lære på, altså fokus på nye læringsstrategier i dansk og matematik. Undervisningsformen vil være individuelt tilrettelagt ud fra de tests, som eleven på forhånd har gennemgået.

Pause

Pauserne er til for at give barnet et frirum til at koble af og lade op til næste aktivitet.

Fordybelse – MY STORY LINE

MY STORY LINE er individuel fordybelse for barnet. Det vil være en form for dagbog, som barnet skriver, indtaler eller illustrerer ved hjælp af billeder. Dette skal foregå hver dag, inden dagens program afsluttes.

Her vil være fokus på multimodalitet.

Aktiviteter

Vi vil lave mange forskellige aktiviteter sammen med barnet. Fx kan nævnes brætspil, sport, biograf, bibliotek, svømmehal, gåture med affaldsopsamling, fisketure, erhvervspraktikker og hvad der ellers kunne opstå af muligheder.

Personlig udvikling

Personlig udvikling vil være en stor del af og et omdrejningspunkt for barnet i forløbet. Hovedfokus vil bl.a. være på gode og dårlige vaner samt angst, den nedsatte selvforståelse og tilpasning af det omgivende miljø. Gennem daglig teoretisk og praktisk undervisning vil vi give barnet en ´værktøjskasse´ med muligheder for at lære at tænke på en anden måde samt skabe et andet selvbillede og tro på eget potentiale. Vi vil undervise ud fra forskellige veldokumenterede teorier, fx Den kognitive diamant, hvor der især er fokus på barnets tanker, krop, adfærd og følelser, barnets motivation samt arbejdet med barnets karakterstyrker.

Tjek ud

Ligesom barnet tjekker ind hver dag, så skal der også tjekkes ud med Smiley-ordningen eller Tommeltot-barometeret. Igen vil det give grobund for en samtale om dagens aktiviteter, hvad der var godt, og hvad der ikke var så godt, samt hvad der kan gøres aktivt for, at dagen i morgen bliver endnu bedre. Vi retter fokus på morgendagens program.

Vi slutter dagen med at sige pænt farvel til hinanden.

Personlig mentoring

Vi fungerer som faste ressourcepersoner for både barn, forældre/værge og skole. Vi vil være omkring de tilknyttede børn på daglig basis, og vi vil både strukturere samtaler, men også gribe de spontant opståede situationer, der utvivlsomt vil komme. Alle implicerede skal have en fornemmelse af, at vi er tilgængelige i videst muligt omfang.

I samtalerne med barnet vil omdrejningspunktet bl.a. være karakterstyrkerne, som vi arbejder metodisk med. Vi vil have fokus på de positive elementer, som barnet opnår i tiden hos os, og som vil være stærkt medvirkende til, at barnet bl.a. opnår større selvtillid og mere selvværd.

Økonomi

FRESH Educations forløb afregnes månedsvist. Kontakt os for et skræddersyet tilbud.

Eller send os en e-mail: [email protected].

Image Description

Mød os

Mød specialisterne bag Ordblindetræning.

Læs mere

Vores læremidler

Vores læremidler til specialundervisning i læsning.

Læs mere