Fakta om ordblindhed

Fakta om ordblindhed

Hvor mange er ordblinde?

I en tidligere opgørelse fra 1991 vurderede syv procent af befolkningen sig selv som ordblinde.

Med den nationale ordblindetest i 2015 kunne man registrere, at cirka otte procent af skoleeleverne i Danmark placeredes i den røde kategori i testen, altså som ordblinde.

I en senere rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet var der i 2022 hele 12% ordblinde i 9. Klasse - svarende til næsten hver 8. elev!

Herunder er oplistet nøgletal for andelen af 9. klasses-elever i folkeskolen i skoleåret 2021/2022, der er testet for ordblindhed i løbet af deres skoletid:

 • 12% er kategoriseret ordblinde - røde
 • 4% er kategoriseret fonologisk usikre - gule
 • 2% er kategoriseret ikke-ordblinde – grønne

Kilder: Elbro C., Møller S., Nielsen E.M. (1991); Børne- og Undervisningsministeriet, 2015; Børne- og Undervisningsministeriet, 2022

Hvordan klarer ordblinde sig i skolen?

Selv om ordblinde elever kommer igennem folkeskolen, er der ingen tvivl om, at de må kæmpe hårdere for det end mange af deres klassekammerater. Kun 12% af de ordblinde er helt enige i, at de klarer sig godt i skolen.

 • Ordblinde får markant lavere karakterer i alle folkeskolens prøvefag.
 • Tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Dette er dobbelt så mange som blandt deres ikke-ordblinde jævnaldrende.
 • Ordblinde med en svag social baggrund er mere udfordret. Gruppen klarer sig dårligere end ordblinde fra socialt stærke hjem. De får mindre støtte fra familien, deres ordblindhed opdages senere, og de modtager færre støttetilbud.

Selv om ovenstående kan lyde nedslående, siger det ikke noget om, hvordan ordblinde generelt klarer sig i livet. Her findes heldigvis endeløse succeshistorier.

Kilde: Egmont Rapporten, 2018

Skoletrivsel - er ordblinde glade for at gå i skole?

Samme rapport viser, at unge ordblinde føler sig lige så accepterede som andre unge. Der opleves i lige så høj grad, at de hører til i skolen som de andre. Generelt er de unge ordblinde glade for skolen og klassen, og de vurderer deres klassekammerater som venlige og hjælpsomme.

Dog påpeges også følgende i forhold til skolegangen:

 • 50% af de ordblinde unge oplever, at det ”ofte er en kamp at være ordblind”.
 • Over 20 pct. af de ordblinde børn og unge har på grund af deres ordblindhed tit eller meget tit: følt sig usikker, følt sig dum, følt sig misforstået og haft længere perioder, hvor de ikke havde lyst til at komme i skole.

Kilde: Egmont Rapporten, 2018.

Hjælper LST ordblinde, og bruger de teknologien?

Undersøgelsen ”Projekt It og Ordblindhed” viser helt klart, at de læse-skriveteknologiske værktøjer hjælper ordblinde i læsning og stavning. Her blev der foretaget læse- og stavetests, hvor de ordblinde skulle løse opgaver med og uden it-støtte. Konklusionen var, at de ordblinde havde bedre læseforståelse med oplæsningsstøtte end uden, og at anvendelsen af et ordforslagsprogram også havde en positiv effekt på deres stavning. Sammenligninger med undersøgelsens kontrolgruppe (som var middelgode læsere) viste, at de ordblinde var markant ringere i stavning, afkodning og læseforståelse uden it-støtte.

Til trods for, at læseforståelsen og stavningen påviseligt forbedres med it-støtte, viser samme undersøgelse, at:

 • 42 % slet ikke brugte oplæsningsstøtte i læseopgaver
 • 47 % ikke brugte ordforslagsprogram til skriveopgaver i skolen

Undersøgelsen påpeger, at der i dansk kontekst mangler en it-didaktik, der integrerer LST’en i den faglige læring, fx at alle lærere i alle fag planlægger og gennemfører en undervisning, der tager højde for, at elever med ordblindhed støttes i at anvende de læse-skriveteknologiske værktøjer i undervisningen og kan tilgå både tekster og opgaver digitalt.

Et internationalt metastudie (2014) understreger også betydningen af ovenstående elementer og konkluderer, at hvis eleverne skal have succes med anvendelsen af LST, er det direkte relateret til underviserens viden og færdigheder i forhold til LST og anvendelsen af denne. Vigtigheden af kvalificeret hjælp bliver også tydeliggjort i Egmont Fondens rapport, hvor mange oplever at have brug for mere hjælp med deres it-redskaber, end de får i skolen og hjemmet. Nøgletal for andelen, som er helt enige eller enige i følgende udsagn:

 • 71%: Mine digitale hjælpemidler er en god hjælp i undervisningen
 • 64%: Jeg har fået en god introduktion til mine digitale hjælpemidler
 • 45%: Mine lærere er gode til at hjælpe mig med mine digitale hjælpemidler
 • 42%: Jeg oplever sjældent tekniske problemer med mine digitale hjælpemidler
 • 34%: Mine forældre er gode til at hjælpe mig med mine digitale hjælpemidler

Kilder: Projekt It og Ordblindhed, 2017; Egmont Rapporten, 2018; Okolo & Diedrich, 2014.

Indlæg af: Katrine Bruun, ordblindelærer ved Ordblindetræning